U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

           Welkom op de website van de Reizigersvereniging ALMA!

                               

Misschien zit u weleens met het volgende probleem: 

Missen aansluiting laatste trein: "Welke afspraken zijn er  tussen de vervoerders Keolis, Arriva en NS gemaakt als de laatste aansluiting door reizigers wordt gemist. Voorheen zorgde NS bij missen van de laatste aansluiting voor vervoer naar huis. Hoe is dit in de nieuwe situatie geregeld en wie moet de reiziger aanspreken?"
Het antwoord van Keolis: "Deze afspraken zijn gemaakt in de vervoervoorwaarden die de stads- en streekvervoerders met elkaar hebben afgesproken. Ze zijn  te vinden op onze website." 
Onder artikel 7 valt te lezen:
7.4 U heeft recht op een vergoeding van uw redelijke verblijfkosten als u tijdens het vervoer per trein door een vertraging moet overnachten op het traject dat u met de vervoerder aflegt. U heeft  dan ook recht op een vergoeding van de redelijke reiskosten naar uw verblijf.
7.6 Als het vervoer per trein voor een lange periode niet meer kan worden voortgezet en er geen sprake is van overmacht organiseert de vervoerder, voor zover dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, vervangend vervoer.
Dat betekent, dat als de Keolis Blauwnet-trein te laat is en daardoor de laatste aansluiting wordt gemist, wij vervangend vervoer moeten vergoeden. Is een trein van een andere vervoerder te laat en mist u daardoor de laatste Keolis Blauwnet-trein, dan moet de desbetreffende vervoerder vervangend vervoer vergoeden.

Sinds 10 januari brandt de verlichting weer in de fietsenstalling van station Vriezenveen. Dit na een storing van enkele weken. In het donker je fiets opzoeken was lastig en gaf ook een onveilig gevoel bij de reizigers.

Arriva heeft ons bericht dat NS medewerking heeft toegezegd in het langer open houden van de wachtruimten op station Almelo. Dat betekent tot na middernacht. De proef die tot 1 maart zou gelden is met onbepaalde termijn verlengd. 

Voor informatie over dienstregelingen. Zie www.ns.nl en www.blauwnet.nl

Onze vereniging heeft eigen WhatsApp groep!

Wij zijn in het najaar van 2017 een petitie gestart voor een betere en snellere spoorverbinding tussen Almelo en Groningen. Zie de webpagina Petitie.

                                Verder nieuws:

De capaciteitsproblemen met de fietsenstallingen op de stations Vriezenveen en Vroomshoop zijn nog steeds niet opgelost. Reden: het ontbreken van een Algemene Politie Verordening op grond waarvan weesfietsen kunnen worden weggehaald.

Het wachten is op een nieuwe APV in de gemeente Twenterand. We blijven dit volgen! 

Bericht:

Wij zijn al meer dan een jaar bezig om iets te doen aan het grote verschil in de tarieven voor trein en bus, met name van belang voor scholieren op de verbinding  Almelo-Hardenberg. Met het Altijd-Vrij abonnement zou dat verschil er niet meer moeten zijn. In andere regio's is dat probleem opgelost. Hier nog niet. Van Arriva kregen wij op onze herhaalde vraag het volgende antwoord:

Naar aanleiding van uw vraag over het Altijd-Vrij abonnement en de geldigheid hiervan op de Vechtdallijnen, hebben wij navraag gedaan bij onze opdrachtgever, de provincie Overijssel. Dit heeft het volgende opgeleverd:

"De wens is kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever. De wens wordt niet als onrechtmatig of vreemd gezien. De optie wordt niet op korte termijn ingevoerd maar meegenomen in de evaluatie".

Merkwaardig antwoord, vindt u niet?

Bericht:

Wij hebben alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de Staten van Overijssel benaderd. Wij gaan voor elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg, heropening station Bergentheim en op termijn het doortrekken van de lijn via Emmen naar Groningen. De aanschaf van een derde LINT dieseltrein vinden wij geen goede optie. 

 Onze oproep krijgt bijval:

woensdag 27 september 2017

Naar aanleiding van een brief van reizigersvereniging Alma heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan GS over een mogelijke derde Dieseltrein op het traject Almelo-Hardenberg.

De ChristenUnie streeft er al jaren naar om het openbaar vervoer per trein in het Noord-Oosten van de provincie en het land te verbeteren maar ook om de Diesels te vervangen voor elektrisch aangedreven treinen. Daarnaast ziet de ChristenUnie dat de treindienst op het traject Almelo-Mariënberg kwetsbaar is gebleken en is de ChristenUnie blij om te zien dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van deze treindienst.

Bij de nu gebleken oplossing van de inzet van een extra Dieseltrein heeft de ChristenUnie echter haar vraagtekens, omdat wij willen weten hoe dit zich verhoudt tot de mogelijke elektrificatie, wat volgens de ChristenUnie op termijn de oplossing moet zijn. De ChristenUnie ziet met grote belangstelling uit naar de uitkomsten van het lopende onderzoek naar elektrificatie van het traject. Blijvende inzet op de succesvolle Vechtdallijnen is noodzakelijk wat de ChristenUnie betreft. Elektrificatie en aandacht voor stations als Hardenberg en Bergentheim zijn daarbij belangrijke speerpunten.

Onlangs is een mobiliteitsmanifest van de ChristenUnie verschenen. Daarin worden onze wensen ondersteund.                

In- en uitchecken Station VriezenveenIn- en uitchecken Station Vriezenveen